عکسهايی برای دخترا و خانمهای کشوئی و رفسنجانی

ديشب صحبت درخت پسته بود تو خونه که خواهرم پرسيد. درخت پسته هم گل داره؟

بعد از اينکه فهميد داره پرسيد چه شکلی هست.برام عجيب بود کسی که با پسته بزرگ شده اين سوال را بپرسه. بعدش به اين نتيجه رسيدم که حق داره معمولاْ خانما که تو باغ نميان و گل پسته هم اونجوری نيست که به چشم بياد يه دوره کوتاه هست و تموم ميشه.به همين خاطر دو عکس زير اينجا گذاشتم تا اهالی سرزمين پسته . گل درختشون را ببينند

گل درخت پسته نر                 گل درخت پسته ماده

 

/ 0 نظر / 8 بازدید