خدا حافظ قالی کرمان سلام گليم مادر بزرگ

چه گناهی کرده بوديم که خدا زد تو گوشمون و درختای پسته را از شر تحمل وزن خوشه های پسته راحت کرد.سرما کار خودش را کرد اول پسته های کله قوچی از بين رفتند تا امروز به اکبری ها اميد داشتيم اونا هم دارن خراب ميشن . فکر کنم دسترنج يک سال عرق ريختن و گرما و سرما کار کردن من حدود ۲۰کيلو پسته کله قوچی بشه .

فقط يه خواهش از شما

اگه تو تلويزون و اين ور اون ور شنيدين که دولت حمايت ميکند. وام سرما زدگی ميدهد خسارت می پردازد باور نکنين . چند سال پيش هم سرما زد . چنان تبليغاتی شد که گوش فلک را کر ميکرد از اينکه دولت وام ميدهد وامهای قبلی را تمديد ميکند سود وام را می بخشد و.... ولی من که ادم پيگيری هستم نه تونستم وام بگيرم . و وامی هم که داشتم سودش را گرفتند دوباره سفته گرفتند اين بار سه تا ضامن هم گرفتند . تکليف بقيه کشاورزا که اينجا کنار من هستن که بدتر از منه . چون ما کشاورزا يه اخلاقی که داريم ساده هستيم ميريم بانک ميگه وام نميديم بر ميگرديم سر کار. ديگه اهل دعوا و رشوه و پارتی و مدعی شدن نيستيم و اينجور هم نباشی يعنی هيچ .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید