ک مثل کشک ک مانند کشکو

بعضی کشکوئيه را (koshkoo) کشکوئيه(kashkoo) ميگن . حتی در تابلويی که در جاده رفسنجان يزد نصب شده kashkoo نوشته شده به اشتباه . برای دفاع از نام شهرمون بر آن شدم تا ريشه اين اسم پيدا کنم که از کجا اومده . دوستان اگه اطلاعاتی دارن يا نظری لطف کنين پيام بزارين .

/ 0 نظر / 7 بازدید