چه ربطی به پسته داره

آقای دکتر هم اومدن و رفتن انشالله که خير برکتی هم از اومدن ايشون نسيب شهرمون شده باشه. به يکی گفتم وزير داره مياد رفسنجان گفت کدوم وزير گفتم وزير علوم تحقيقات و فناوری گفت چه ربطی به پسته داره ؟

/ 0 نظر / 11 بازدید