شيره خشک

امسال به نظر ميرسه که بايد بر عکس پارسال که سال کم عافتی بود برای درختان پسته سم پاشی بيشتری داشته باشيم هنوز سم پاشی برا شيره تر تموم نشده شيره های خشک پيداشون شده اونايی که با سم اندوسولفان سم پاشی کردند بايد به دقت باغ ها را برسی کنن چون خود سم اندوسولفان شيره خشک مياره پس از همين حالا برين دنبال سم ميتاک(آميتراژ) که ۱۰ روز ديگه گير نمياد .

/ 0 نظر / 8 بازدید