دختران خوب و دختران بد در کشکو

پسران خوب پسران بد

از گوشه کنار ميشنويم که اختلاف بين نسل ديروز و امروز جامعه زياد شده.ولی شايد بيشترين اختلاف در جاهايی مثل کشکو مشاهده ميکنيم. اينجا که روستاست ولی جوانان آن امکانات ارتباطی بسياری پيدا کرده اند وپدر مادرها که در  محيط بسته و در شرايط خاص زمان خود رشد کرده اند مشکل پيدا کرده اند با تفکرات جوانان.من بيشتر در اين باره نميگم چون خودم بيشتر طرفدار جوونام و نميتونم مشکل کشکوئيا را باز کنم .

 

اين کودکان فرزندان شما نيستند.

آنان پسران و دختران اشتياقند.

از شما گذز کنندو به دنيا سفر کنند ليکن از شما نيابند.

همراهيتان کنند ولی با شما نباشند.

به آنان عشق خود را  توانيد داد ولی انديشه خودتان را هرگز که ايشان را افکاری ديگر به سر است و تفکراتی از خويشتن.

شما جسمشان را ماوايی می دهيد اما روحشان را نه!که روح آنان ساکن خانه های فرداست و ديدار فردا به شما ميسر نگردد حتی در روياهای شما!

شما را تلاشی سخت باشد تا همسان آنان گرديد اما زهی خيال باطل که آنان را همسان خود درآوريد.

شما همچون کمانی هستيد که اولادتان همچون تيرهايی سرشار از زندگی از آن رها شوند وبه پيش روند و همان اوست که شفيق تير است که می رود و هم اوست که رفيق کمان است که می ماند!

(جبران خليل جبران)

/ 0 نظر / 8 بازدید