پژو ۲۰۶ برا خدا هم جلوه داره

خدايا تو ديگه چرا . پژو ۲۰۶ هم مثل بقيه ماشينا. تو که نديد پديد نيستی نکنه تو اروپا آمريکا رات نميدين و نميبينی ماشينای شيک را.يعنی تو هم با ديدن يه پژو ۲۰۶ که بيل گذاشته باشن داخلش و دستشو (اسن esan) بدن از شيشه بيرون يا عقب سمند فرغون بزارن يا تو پرشيا  ۸ تا گارگر افغانی سوار کنن . پيش خودت ميگی بسه اينا زيادی از جای خود دررفتن و سرما ميفرستی پسته هاشون از بين ببری که عاقل بشن و به جای خود برگردن. دستمريزاد تو ديگه چرا . خدا خوبه شعر سهراب را برات بخونم  .چشمها را بايد شست جور ديگر بايد ديد . اين کشاورزا ده سال پای يه درخت عمر و سرمايه خود را ميگذارند و از بازوی خودشون و دل خاک پول در ميارن نکنه يادت رفته ۱۴۰۰ سال پيش خودت تو قران گفتی اين جور روزی کسب کردن حلالترين نوع است. حالا اگر پولی را که بدست می آوردن ديگه قيد همه چيز را ميزدن ميشد گفت حق با تو. ولی همون بيل و فرغون کارگرای افغانی شاهدای ما هستن که ما همونيم و هنوز داريم از رسيدن به همون درخت روزی کسب ميکنيم. ميدونی نکنه انگليسيها رو تو هم اثر گذاشتن و فکر ميکنی هر طبقه بايد در همون سطح خودش بمونه و تا ما بيایم نفسی بگيريم ميزنی تو سرمون. که بر گرد سر جات.

ميدونی خدا من بازم ميگم صلاح ما اين بوده. که تو اينکارو کردی.چقدر ميدونی ميدونی گفتم بهت خدا. ميدونی اينم دليل بر اينکه ما هنوز هم اعتقاد داريم که تو بر همه چيز آگاهی پس نه خدا را فراموش کرديم و نه کار و گذشتمون را.ميدونی خدا اينا رو هم اينجا نوشتم چون وبلاگ خوندن مد شده الان .گفتم شايد تو هم رو مد بچرخی و بخونيش.

/ 0 نظر / 8 بازدید