مودم ماهواره ای برا روستاييان

توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها به وسيله مودم ماهواره ای جديدی که در نمايشگاه جيتکس ارايه شده بود در کشور ما امکان پذير می شود.

اين دستگاه ۲ کيلو گرمی بدون واسطه و در عرض چند دقيقه قادر به برقراری ارتباط هر کاربر از هر نقطه کشور از طريق ماهواره است .

نکته :که شرط آن بستن قرارداد با ماهواره inmarsat است و تازه بعد از اون ارتباط ۱۴۴۰کيلو بيتی برقرار ميشود.اين بود سخنان دکتر علی اکبر جلالی.

نتيجه: ما روستاييان کد تلفن راه دور شهرای مجاور ميگيريم و با اون هزينه زياد وصل ميشيم به اينترنت دل هم به اين حرفا نميبنديم.

شما ميگين ما اميدوار باشيم؟

/ 0 نظر / 11 بازدید