به نظرم بايد جنبيد

بعد از اينکه قيمت پسته رو به افزايش گذاشت الان به نظر ميرسه يه توقف معنی داری داره انجام ميشه پيشنهاد ميکنم به غير از پسته فندقی هر نمونه ديگه ای دارين الان بفروشين .
البته چند چيز به نظر ميرسه که باعث اين توقف شده باشه شايد مهمترينش مساله بهداشت باشه که اين روزا کلی جنجال ايجاد کرده يکی هم فرو کش کردن جو روانی اتمام جنگ عراق و ديگر اينکه ۱ ماه از عيد گذشت و اون انتظاری که ميرفت قيمتها بعد از عيد رشد قابل توجه ای داشته باشه انجانم نشد و ديگری وارد شدن به ارديبهشت که شرکت پسته قرار است اعلام قيمت کنه.

/ 0 نظر / 7 بازدید