به خدا من دم ندارم

خوب به سلامتی روز معلم و روز کارگر تموم شد.ولی چرا کارگرا برا خودشون روز جهانی دارن . همه دارند همه صنفی برا خودشون روزی دارن. برو  بيايی دارن. کارگرا اتحاديه کارگری دارند حزبی دارند . ما کشاورزا نميدونم شاخ داريم دم داريم که آدم حساب نميشيم تو اين مملکت. ميگن شما هم قاطی کارگرا حساب ميشين پس چرا ما بيمه نيستيم. آهای ملت دولت تنها قشری که تو اين مملکت بيمه نميشه کشاورزه.هيچ قشری هم مثل ما درامد زا نيست برا اين مملکت. تازه بدون حمايت دولت. دولت که همه حمايتشو گذاشته که چه جوری پيکان ۴۰سال پيش ترمز ای بی اس بزاره براش.

/ 0 نظر / 8 بازدید