پشت شلوارم

از وقتی کشکوی ما شهر شده يسری دردسرای شهر نشينی هم برامون ايجاد شده.يکيش اينه که تو روستا ديگه مردا کارشون به کار خونه نبود ولی حالا ديگه شهر شده خانما و دخترا ديگه يادشون رفته کارشون چی بود  تو خونه. نمونش امروز مثلا جمعه بود هرچن تو کار ما جمعه شنبه نداريم ولی از تبعات شهر شدن کشکوئيه بايد جمعه ها ديگه سر کار نريم موندم تو خونه کلی از وقتم صرف شستن لباس شد ديگه خواهر مادر لباس من نميشورن (من هميشه خودم ميشستم01.gif) خلاصه از آخرش بگم لباسا را که جمع کردم شروع کردم به اتو زدن. کلی بود. من هر چی لباس دارم میپوشم از آخر يه مرتبه همه رو ميشورم . کار ما هم که هر روز بايد لباس عوض کنيم . خلاصه وقتی نوبت اتو زدن شلوارم شد ديدم شلوارم پشتش دو تا جيب داره بعد از ۵-۶ماه استفاده کردن و شستن و اتو کشيدن برا اولين بار بود اين ديدم.

/ 0 نظر / 7 بازدید