جنگ (نه ازون جنگا)

ميگن مشهد داره برف مياد خدا رحم کنه سونش نياد اينطرف.ولی خدايش عجب شغل با حالی داريم ما با طبيعت زندگی ميکنيم دوستمون طبيعت ( برداشت محصول) دشمنمونم طبيعت (سرما زدگی - گرما زدگی- بارون- تگرگ ) به راستی که جنگ با طبيعت چه دلنشينه.(ياد جنگ عراق افتادم شما چه طور).

/ 0 نظر / 12 بازدید